Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-04-2009
Versió: 6.4l
Descripció:
  • Se soluciona un potencial problema de falsos avisos de data, hora o mida incorrecta de fitxers de digitalització quan aquests són en unitats de xarxa.
  • Es compila la versió 6.4l per distribució interna.