Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-04-2009
Versió: 6.4l
Descripció:
  • Es millora els missatges d'avís en cas que les DLL corresponents a la lectura de capes des de l'ArcSDE no estiguin instal·lades o el lloc on s'haurien d'instal·lar no es disposi de permisos d'escriptura.