Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-04-2009
Versió: 6.4l
Descripció:
  • MM32: S'incorpora al catàleg WMS el servidor Corine, de l'IGN (IDEE).
  • MM32: S'incorpora al catàleg WMS el servidor del Consorci Localret.
  • MM32: S'incorpora al catàleg WMS el servidor del Servicio Geográfico del Ejército Español.
  • MM32: S'incorpora al catàleg WMS el servidor Atlas Virtual de Aves Terrestres de España.