Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-04-2009
Versió: 6.4l
Descripció:
  • MM32: S'incorpora al catàleg WMS el SIGPAC-Fondo Español de Garantía Agraria (ortofotos, parcel·les, recintes, etc).