Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-04-2009
Versió: 6.4l
Descripció:
  • MiraDades: S'ha fet que en la taula principal d'una capa que forma part d'una sèrie moderna es vegi, en l'encapçalament de la columna en què es mostra el descriptor o el nom de cada camp, tant el descriptor (si en té) com les seves unitats, aspecte que funcionava en tots els casos llevat d'en el de taules que pertanyien a sèries modernes. També es corregeix el fet que les unitats d'alguns dels camps geomètrico-topològics no es mostraven perquè el MiraDades no prenia consciència del sistema de referència horitzontal a què pertanyia la capa a què es referia la taula.