Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-04-2009
Versió: 6.4k
Descripció:
  • Es compila la versió 6.4k per a ser distribuïda.
  • Visio3D i MM32: Es dóna entrada al mòdul Visio3D des de la nova opció del menú de l'MM32: "Eines | Interpolació i anàlisi del Terreny | Generació de perspectives 3D".