Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-04-2009
Versió: 6.4j
Descripció:
  • Es compila la versió 6.4j per a ser distribuïda.
  • MM32: S'ha fet més robusta la lectura de sèries antigues pel que fa a la consistència entre els detalls dels camps de les taules principals de les capes.
  • MM32: (Explicació prèvia: Quan es demana que les sessions de MiraMon se sincronitzin s'utilitzen uns petits fitxers temporals, que són esborrats pel Director quan es tanca la darrera aplicació MiraMon oberta). Donat que alguns usuaris que treballen moltes hores al dia amb sessions de MiraMon sincronitzades sense tancar mai les sessions del MiraMon poden arribar a exhaurir el nombre de missatges de sincronització disponibles, s'ha programat l'aparició d'un missatge d'avís que convida a fer neteja del directori temporal.
  • MM32: Es genera un avís si s'intenta imprimir en resolucions que excedeixen els 1500 milions de píxels impresos.
  • MM32: S'evita un desplaçament incorrecte en les rajoles WMS laterals del mapa durant la impressió. Aquest desplaçament només es produïa quan la zona esquerra o superior apareixia a la impressió i, simultàniament, l'àmbit de la capa WMS era en X mínima superior a les altres capes o en Y màxima inferior a les altres capes.
  • MM32: Se soluciona, en els mapes que contenen referències a capes WMS, una interpretació ambigua de la claus EscalaMinima/EscalaMaxima versus CostatMinimUsuari/CostatMaximUsuari quan apareixien conjuntament i, alhora, apareixia la clau TipusOriginal amb valor 0. Aquesta interpretació feia que, sota les circumstàncies descrites, en llegir el mapa el rang d'escales de visualització no s'establia correctament.
  • MiraDades: S'ha fet aparèixer, en l'encapçalament de la columna en què es mostra el descriptor o el nom de cada camp, les seves unitats. Les unitats es mostren entre parèntesis darrere el descriptor o nom, excepte quan a les metadades s'ha indicat que no es mostrin les unitats, o bé no hi ha unitats, o aquestes són buides o desconegudes.