Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-04-2009
Versió: 6.4j
Descripció:
  • MM32: S'amplia lleugerament la dimensió del rectangle ubicat a la zona superior esquerra de la caixa de disseny de la impressió on es mostren les coordenades paper, en mm, del lloc on és el cursor, a fi que les dècimes de mil·límitre no quedin truncades en usar un paper de més d'1 m per costat, com ara un rotlle que permeti 1371.6 mm x 1930.4 mm (54" x 76").
  • MM32: S'evita que en certs casos (camps numèrics tractats com a categòrics) de llegenda manual puguin presentar-se problemes en desar un mapa o en redefinir els intervals manuals.
  • MM32: Se sofistica la lectura de les sèries cartogràfiques per a donar suport a mapes desats sense mantenir les sèries cartogràfiques (implicació de deslligat de la simbolització però no de l'estructura de sèrie en sèries modernes). Això evita un missatge d'error quan s'obrien mapes que contenien sèries modernes però s'havien desat amb indicació d'una simbolització diferent, deslligada de la sèrie cartogràfica.
  • MM32: S'evita un potencial problema que havia estat introduït recentment i que generava inestabilitat en llegir mapes de més de 19 capes vectorials.