Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-04-2009
Versió: 6.4j
Descripció:
  • MM32: Es millora els globus informatius evitant que quan el cursor no es mou s'efectuï de nou la consulta per localització. Això no només consumeix menys recursos computacionals, sinó que també evita les pampallugues periòdiques del canvi de cursor.
  • MM32: S'evita que en certes circumstàncies el text al peu depassi la pàgina impresa i generi un problema d'impressió; per a aquests casos s'ha inserit un avís que permet cancel·lar la impressió o continuar truncant el text. Aquesta situació generava missatges com ara "La funció SelectClipRgn() ha fallat. El programa intentarà continuar".
  • MM32: S'ha fet més robust el comportament davant de mapes que contenen mapes amb sèries cartogràfiques mal definides.
  • MM32: S'evita un problema en consultes per localització vinculades amb taules MDB amb camps memo de gran longitud.