Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-04-2009
Versió: 6.4j
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en els ràsters multibanda, quan es demana l'aparició de globus informatius, el separador entre els atributs de les diferents bandes no sigui un espai en blanc sinó la cadena " | ".
  • MM32: S'ha fet que la informació que apareix quan es demanen globus informatius en els ràsters categòrics monobanda i multibanda sigui coherent amb la consulta per localització (configurable des del GeMM).
  • MM32: S'ha fet que la proposta de columnes i files que es mostra a l'usuari quan s'imprimeix en un BMP sigui ja múltiple de 8 (anteriorment es mostrava la resolució original però després es truncava al múltiple de 8 més proper per tal com alguns drivers d'impressora (per exemple el plòter "HP Designjet 5500 60") fallen si no se satisfà aquesta condició).