Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • MM32: Es millora el llistat de capes a digitalitzar en una sessió en què es va commutant la digitalització entre diverses capes, evitant que alguna de les capes que sí que és digitalitzada desaparegui de la llista en algunes circumstàncies.
  • MM32: S'ha fet que es pugui indicar "No tornar-ho a preguntar" a la pregunta de si es volen mostrar els nodes durant la digitalització d'arcs.