Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que si una capa es declara no consultable tampoc no apareguin els globus informatius.
  • MM32: S'evita que els ràsters categòrics (vinculats a una taula que actua de tesaurus de categories) apareguin a la llista de ràsters carregats en la finestra de millorament d'imatge.
  • Servidor i navegadors del mapes del MiraMon: Es dóna suport complet a la versió actual del candidat a estàndard WMTS OGC 07-057r6. El servidor suporta GetCapabilities, GetTile i GetFeatureInfo en KVP i SOAP. El Navegador suporta GetTile i GetFeatureInfo en KVP, SOAP i RESTful. S'ha creat un Navegador d'exemple a: www.opengis.uab.es/wmts/tiledWorld