Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • WSDEMM i MM32: Els perfils, es poden visualitzar per "Descripció" o per "Nom de fitxer" (*.sds). La llista de perfils es guarda en el fitxer "U_SDE.ini" (que acaba essent una llista de fitxers SDS amb el perfil activat per defecte, si és que n'hi ha cap, ja que podria ser que estés activada l'ocpió ECWP i, per tant, no hi hagués cap perfil activat). S'ha incorporat 4 botons per controlar aquests perfils: 1/ "Afegir nou sds...", que afegeix les dades d'un fitxer SDS com un perfil més i les visualitza en pantalla. 2/ "Desar...", que desa en el fitxer SDS que l'usuari indica les dades actuals que s'estan visualitzant. 3/ "Eliminar", que elimina un perfil (però no el fitxer SDS, ja que això s'ha de fer manualment, no fos cas que altres perfils apuntessin a aquest SDS). 4/ "Sobrescriure", que sobrescriu el fitxer SDS amb la nova informació.
  • SDEMM i MM32: Generació del REL de CAPA: S'ha programat l'opció 3 per a generar un REL de capa tot donant un nom de fitxer i un nom de camp: quan escollim una capa es mostra la llista de camps de la capa i s'ha d'indicar quin dels camps s'usarà com a identificador d'entitat.
  • SDEMM i MM32: S'ha repassat la gestió de micropolígons.