Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • WSDEMM i MM32: En el botó "Dades del servidor" de la finestra de diàleg, el tema dels perfils s'ha millorat refent-lo completament. Ara cada perfil és un reflex d'un fitxer amb extensió SDS (Spatial Database Source). Aquest SDS conté les dades necessàries per tal d'accedir al servidor on hi ha la capa a extreure, a més de la llista de capes de l'última connexió, que es mostra en la finestra sense necessitat d'accedir al servidor; també es contempla la possibilitat de refrescar-la fent la connexió a servidor; així s'evitar una espera el primer cop que ens connectem.