Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • MM32: S'evita que puguin aparèixer colors erronis en alguns píxels en alguns casos de composicions de 24 bits en què la definició de NODATA era 0; aquest fet només es produïa quan no es demanava cap tractament especial del NODATA pel que fa a transparència. Aquesta situació no desitjada va ser introduïda el 19-08-2008. S'aprofita per repassar algunes situacions potencialment errònies si es realitzaven simultàniament certes commutacions combinades del mode de gestió de memòria i de la definició de píxels transparents en combinacions RGB.
  • MM32: S'evita un missatge "The MiraMon directory must contain a directory for patterns..." que es produïa en obrir fitxers VEC de línies en algunes circumstàncies de versions recents.
  • MM32: Se suporta la lectura de qualsevol dels ràsters en escala de grisos existents dintre d'un JP2 multispectral.