Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • MM32: Es resol un cas en què, després d'una consulta per atributs sobre un ràster, malgrat que s'informava correctament del nombre de cel·les que havien estat seleccionades per atribut i de tots els paràmetres estadístics, en els zooms de reducció s'informava del nombre de píxels que apareixien en pantalla a cada zoom utilitzant el valor del nombre total de píxels dibuixats i no el de seleccionats.
  • MM32: S'esquiva un error del compilador que feia que en capes PNT amb moltes entitats (per exemple més de 2 milions) de vegades es desestabilitzés la memòria de l'aplicació quan es mostraven textos.