Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-03-2009
Versió: 6.4h
Descripció:
  • MM32: Les capes de nodes passen a mostrar a la llegenda els símbols dels diferents tipus demanats.