Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-02-2009
Versió: 6.4h
Descripció:
  • MM32: Es resol un problema remot en el redibuixat dels nodes en cas d'indicar que es desitja veure'ls mentre es digitalitza la corresponent capa d'arcs.
  • MM32: S'ha fet que quan es tanca una digitalització de fitxer ARC en què també es mostrava el corresponent fitxer NOD, si la digitalització no conté finalment cap element i l'usuari decideix esborrar el fitxer d'arcs en acabar la digitalització, també es tanca el fitxer de nodes abans de procedir al seu esborrat.