Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-02-2009
Versió: 6.4h
Descripció:
  • MM32: S'evita un potencial problema durant la digitalització d'arcs en què es mantenen els nodes a la vista.
  • MM32: S'evita un potencial problema en alguns casos de l'operació de partir línies en arcs.