Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-02-2009
Versió: 6.4h
Descripció:
  • MM32: Es gestiona correctament el desat de condicions de simbolització en ràsters multibanda quan es prem el botó "Desar" de la nova caixa de simbolització de ràsters (cada banda en les seves corresponents seccions [COLOR_TEXT:NOM_CAMP] i [VISU_LLEGENDA:NOM_CAMP]).
  • MM32: S'ha fet que en iniciar la digitalització d'arcs també es pregunti si es vol veure els nodes (en pregunta directa si s'acaba de començar la digitalització o des de la caixa d'inici de digitalització quan ja es tenen capes obertes).
  • MM32: El RadiNodesPerDefecte s'amplia de 2 a 4 píxels per fer els nodes més visibles sota els arcs.