Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-02-2009
Versió: 6.4g
Descripció:
  • Ciclar: Els reciclats per arc suporten ara que el fitxer original tingui forats interiors agrupats al polígon 0. Malgrat això el resultat crea els polígons interiors com a nous polígons sense atributs (no agrupats al polígon 0). Podeu tornar a fer una selecció (vecselec) de tots els objectes que tenen algun atribut temàtic ple i indicar "agrupar objectes no seleccionats al polígon universal" per a obtenir finalment la capa amb forats interiors si us cal.