Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-02-2009
Versió: 6.4g
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un problema que impedia la visualització correcta de globus informatius (tooltips).
  • MM32: S'ha fet que quan es demanen globus informatius per a més d'una capa, els continguts es mostrin un sota l'altre en un globus comú.
  • MM32: Se soluciona un problema relacionat amb la millora introduïda el 05-02-2009.