Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-02-2009
Versió: 6.4f
Descripció:
  • MM32: S'evita que si durant la digitalització es rebia una missatge informant que algun fitxer dels oberts havia canviat i que calia recarregar-lo, el procés generés un error en certes ocasions.
  • MM32: Se soluciona un problema relacionat amb la millora introduïda el 05-02-2009.
  • MM32: Se suporten fitxers ràster wavelet de tipus JPC.