Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-02-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que els passos anotats per a poder ser desfets durant la digitalització es mantinguin malgrat acabar la digitalització sempre que el fitxer no es tanqui. D'aquesta manera, malgrat commutar la digitalització entre diverses capes dintre una mateixa sessió del MiraMon (típicament entre una capa de línies ARC i una d'etiquetes PNT), sempre podem desfer les accions que havíem fet sobre qualssevol d'elles.