Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-02-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un comportament en què no funcionava partir un arc per un lloc al mig d'algun segment. Encara que no en tenim coneixement, la solució adoptada podria evitar un problema similar en altres situacions com un cas remot d'esborrar objectes, així com les funcionalitats d'inserir vèrtex i moure vèrtex.