Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-02-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que retalla en ràsters i capes WMS sigui tant robust com en les capes vectorials pel que fa a les comprovacions de la coherència del sistema de referència horitzontal entre capes a retallar i màscara de retall.
  • MM32: S'ha fet que si una paleta de color ha estat modificada des de la llegenda o des de la caixa avançades, en la caixa de simbolització apareix, davant del nom, la paraula [Modificada]. D'aquesta manera si premem "D'acord" el programa entén que es vol mantenir la paleta amb els colors modificats, en comptes de fer com fins ara, que mostrava un missatge dient que es perdrien els canvis i suggeria prémer "Tancar". Ara, si el que es vol es recarregar els colors de la paleta original el que cal fer és prémer el botó d'exploració i tornar-la a seleccionar (desapareixerà la marca [Modificada]) i es procedirà a canviar la paleta anterior (modificada) per la nova (rellegida). Amb això s'aconsegueix que el diàleg sigui més natural.
  • MM32: S'ha fet que en els ràsters categòric la simbolització automàtica es faci amb la mateixa paleta que en el cas dels vectors i no amb paleta de grisos.