Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-01-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que quan es demana la informació de fitxers ràsters oberts, en el cas de fitxers 24 bits de tipus MrSID i similars, es doni com a títol el títol de les metadades (que és el nom del fitxer sense path ni extensió si no s'han documentat metadades) en comptes d'indicar "R". La mateixa solució s'aplica com a títol de l'aplicació quan s'obre simplement un ràster d'aquestes característiques.
  • MM32: S'ha fet que quan es demana la informació de fitxers ràsters oberts, en el cas de fitxers dels quals s'està visualitzant una banda, però que és l'única banda que existeix a la capa (IMG no agrupats en un REL multibanda, JPEG de grisos, etc), es doni com a títol el títol de les metadades (que és el nom del fitxer sense path ni extensió si no s'han documentat metadades) en comptes d'indicar el títol de la banda, que sovint és menys informatiu ("1", "B&W", etc).
  • MM32: S'ha fet que en desar un mapa que conté un ràster que és un fitxer de 24 bits de tipus MrSID i similars s'escriguin al mapa les característiques de visualitzable, consultable, etc, que s'havien deixat d'escriure durant el darrer mes.
  • MM32: Es millora el retorn del focus a la caixa de gestió de capes quan es torna de les opcions de visualització de ràsters de 24 bits.
  • MM32: Es censura un missatge obsolet quan es premia el botó "Llegenda" des de la caixa de gestió de capes.
  • MM32: Es llegeixen i escriuen característiques de visualització i de llegenda en fitxers no IMG.
  • MM32: Quan es desa un BMP, el B.rel rep un títol adequat en funció del tipus de ràster que l'origina (combinació RGB, IMG amb paleta, ECW, etc).
  • MM32: Quan es desa un BMP, el B.rel conté explicitació del tipus de compressió, cosa que millora la informació donada a les metadades.
  • MM32: Se suporta que els Mapes MiraMon (MMM) suportin referència a fitxers BMP de tot tipus, així com que els Mapes comprimits (MMZ) incloguin automàticament els fitxers BMP a què facin referència els corresponents MMM.
  • MM32: Es dóna entrada a la caixa de simbolització als fitxers BMP, JPEG, JPEG2000, SID i ECW per tal de poder indicar el nivell de transparència i l'interval d'escales de visualització.