Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-01-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • SDEMM: S'afegeix un nou mòdul al MiraMon, SDEMM, que permet la importació, amb i sense estructuració topològica, de bases geogràfiques contingudes en els servidors ArSDE d'ESRI.
  • MM32: S'introdueix, en l'opció "Fitxer | Obrir altres mapes i capes d'Internet", la lectura directa de recursos de bases geogràfiques contingudes en els servidors ArcSDE d'ESRI, a més de la preexistent lectura de recursos ecwp://.