Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-01-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • MM32: Es corregeix el fet que l'entrada 21 de la llegenda no presentava el botó del GeMM.