Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-01-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • Ciclar: Es resol un problema en el reciclat per arcs. Malgrat el resultat geomètric era correcte, s'heretaven alguns atributs incorrectament, tot i que només on es fusionaven molts polígons en un de sol.