Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-01-2009
Versió: 6.4e
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un cas en què la funció de desfer no treballava correctament: en un fitxer VEC de línies tallar per un vèrtex en certes situacions de posició relativa als extrems del vèrtex per on es tallava.