Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • Retalla: S'adapta l'aplicació perquè suporti JPEG indexat.