Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: S'ha clarificat el text informatiu que apareixia en obrir capes de punts amb fonts simbolitzades de manera mixta (algunes propietats establertes per entitat i altres per grup), si el nom de la font no era ben especificat i, a més, corresponia a una font no instal·lada a l'ordinador on s'obria la capa. També s'ha protegit el fet que en alguns casos la manca de correspondència d'una entitat amb la taula de simbolització de fonts podia causar inestabilitat en el programa.