Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: Es corregeix el fet que en ràsters amb NODATA, quan es demanava mostrar la descripció del nodata de les metadades es mostrava el seu valor en comptes de la descripció.
  • MM32: Se soluciona alguns detalls relatius a la visualització de capes WMS: en certes circumstàncies de coincidència de més d'un recurs WMS a la sessió del MiraMon no es recordaven correctament les opcions de visualització quan s'accedia a la caixa d'opcions de visualització.
  • CreaMMS: S'incorporen els paràmetres /TESSELLA_SENCERA /ORIGEN_INFERIOR_ESQUERRA i /INDEXA_J_I. Ara la combinació dels paràmetres següents /IMATGE_BUIDA=2 /TESSELLA_SENCERA /FORMAT=PNG /INDEXA_J_I permeten la generació d'un nivell de zoom d'un REL5 a l'estil proposat per futur l'estandard OGC-WMTS que pot ser accedit directament per WMTS-REST.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: Es dóna suport a la proposta WMS-C d'OSGeo així com suport parcial al futur estàndard OGC-WMTS, ambdós similars al WMS però basats en tesselacions de l'espai.
  • MM32: S'incorpora la funcionalitat de globus informatius (tooltips), de forma que es pot indicar que una capa presenti continguts en situar el ratolí al damunt d'una entitat o posició en forma d'un globus de text.