Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que quan es digitalitzava una capa i existia una capa no vectorial prèviament oberta ubicada sobre totes les altres, la capa a digitalitzar no se situava al damunt de tot. Igualment, s'evita que durant la digitalització pugui ubicar-se la capa a digitalitzar per sota d'algun ràster o capa WMS oberts.