Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que tant en els ràsters com en les composicions RGB es pugui indicar un percentatge de transparència general, semblantment a com es pot fer en el cas dels vectors. Aquest percentatge és compatible amb la utilització de colors transparents a la paleta.
  • MM32: S'ha fet que els ràsters (no composicions RGB) disposin d'una caixa de simbolització com la dels vectors, de forma que es pot indicar color constant (que omplirà tot el ràster excepte les eventuals zones on hi hagi NODATA, que es tractarà de forma transparent) o a través d'una paleta de color. En aquest darrer cas es pot accedir a la caixa d'opcions avançades, que en el supòsit de tractament quantitatiu de les dades dels píxels permet indicar el nombre de colors a la paleta, el mínim i màxim desitjats o el tipus d'assignació (directa, lineal, logarítmica, etc); com sempre, el MiraMon continua triant els paràmetres més adequats amb una heurística interna en funció del tipus de ràster, les metadades, etc, llevat que el fitxer ja indiqui, a través del seu REL o a través del mapa que l'obri, quines són les opcions desitjades. En el cas de les composicions RGB, la caixa de simbolització és la que ja s'havia introduït en els darrers mesos, que permet indicar quins píxels han de mostrar-se transparents (cap, els nodata, els blancs, etc).
  • MM32: S'ha fet que, des de les respectives caixes de simbolització de ràsters (incloent JPEG2000, BMP, etc) i de composicions RGB es pugui indicar el percentatge de transparència de la capa.
  • MM32: S'ha fet que, des de les respectives caixes de simbolització de ràsters i de composicions RGB es pugui indicar el millorament d'imatge.
  • MM32: S'ha fet que, des de les respectives caixes de simbolització de ràsters (incloent JPEG2000, BMP, etc) i de composicions RGB es pugui indicar el rang d'escales entre els quals la capa serà visible.