Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: S'evita que, en certs casos, intentar obrir un ràster inexistent des de la línia de comanda generi un error que pot inestabilitzar el programa.
  • MM32: S'evita que, en certs casos, el desat d'una vista general d'un ràster indicada com a desat de finestra, generi un error que pot inestabilitzar el programa.