Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-01-2009
Versió: 6.4d
Descripció:
  • Se soluciona un error de redibuixat quan el disseny de línies combinades deixava transparent la línia basal. També s'avisa l'usuari quan deixa transparent la línia basal.