Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: Se suporta la lectura directa, sense necessitat d'importació, de fitxers KML provinents de GoogleEarth al MiraMon. S'accepten fitxers KML amb Points, LineStrings i Polygons, i amb tots tres tipus d'objectes, i en tots els casos es crea un Mapa MiraMon que obre tot el contingut i té a la base de dades alfanumèrica els principals atributs (nom, descripció, identificació d'entitat i identificador d'estil de simbolització) que contempla el format. S'assumeix el sistema de referència horitzontal en ús (és a dir es converteix des del format intern al que tinguem carregat en aquell moment a l'MM32 o al defecte del MiraMon.par si no tenim capes carregades). Els fitxers KML poden ser incorporats en Mapes MiraMon (MMM i MMZ) simplement desant un mapa quan s'ha obert un fitxer KML, talment com passa amb el cas DXF, GPX, etc. També s'ha donat entrada, als menús del MiraMon ("Fitxer | Importar"), de l'aplicació d'importació equivalent, KMLMM, a fi que es puguin efectuar importacions massives o, simplement, per a convertir les capes al format MiraMon per tal de poder efectuar canvis de geometria, atributs o simbolització.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'evita un molest redibuixat en fer consultes per localització.