Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: Se suporta la lectura directa, sense necessitat d'importació, de fitxers GPX provinents de GPS al MiraMon. S'accepten fitxers GPX amb recorreguts (tracks) i punts d'interès waypoints, i amb tots dos tipus d'objectes, i en tots els casos es crea un Mapa MiraMon que obre tot el contingut i té a la base de dades alfanumèrica els diferents atributs que contempla el format. S'assumeix el sistema de referència horitzontal en ús. Els fitxers GPX poden ser incorporats en Mapes MiraMon (MMM i MMZ) simplement desant un mapa quan s'ha obert un fitxer GPX, talment com passa amb el cas DXF. També s'ha donat entrada, als menús del MiraMon ("Fitxer | Importar" i "Eines | GPS"), de l'aplicació d'importació equivalent, GPXMM, a fi que es puguin efectuar importacions massives o, simplement, per a convertir les capes al format MiraMon per tal de poder efectuar canvis de geometria, atributs o simbolització.