Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • Retalla: Es defineixen uns nous diccionaris, M_WKSS.ini i U_WKSS.ini, que contenen els conjunts d'escales ben definides des de l'OGC (Well Known Scale Sets, WKSS) i altres d'utilitat general. S'incorpora l'ús d'aquests diccionaris per la selecció de la piràmide de zoom en el retall de capes WMS de servidors externs. Aquests nous tesaurus seran distribuïts en la nova versió.