Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • GPXMM: Nova aplicació d'importació de GPX provinents de GPS a MM. Incorpora canvi de sistema de referència horitzontal integrat.