Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • WRetalla: Se soluciona un error en la construcció de la línia de comanda quan s'havia de retallar per un fitxer marc que era un vector estructurat sobre el qual s'aplicava dinàmicament una selecció per atributs amb més d'una condició de selecció.