Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que l'opció "Edició | Opcions de la digitalització de vectors estructurats..." aparegui en gris quan es digitalitzen VECs i sempre que es finalitza la digitalització. També es fa que aparegui en gris l'opció de copiar objecte i atributs en el cas d'estar fent només edició d'atributs, tot i que en realitat si se seleccionava tampoc no provocava cap acció ni problema.