Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • GeMM i MM32: S'ha fet que els fitxers I.rel corresponents als GIF en metadades REL5 (servidors de mapes) es llegeixin correctament.