Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-12-2008
Versió: 6.4C
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un detall introduït en la versió 6.4b que feia que l'entrada a les caixes de simbolització secundària, com per exemple la de gruixos de línia, no es comportés sempre de forma correcta.
  • Es compila per a distribució la versió 6.4C.