Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-12-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un error detectat en l'eliminació de vèrtexs de la digitalització estructurada de vectors.
  • Es compila per a distribució la versió 6.4b.