Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-12-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que els fitxers PNT facin cas de la desactivació de l'opció "Estructurar topològicament" del menú "Edició | Opcions de la digitalització de vectors estructurats", amb la qual cosa ara torna a ser possible ubicar dus entitats de tipus punt a la mateixa ubicació com a alternativa al mode estructurat, que ho impedeix i obliga a generar registre múltiple en el punt.
  • MM32: Es perfeccionen algunes qüestions relatives a si cal digitalitzar amb topologia o no en funció de si el fitxer ho era i s'emet un missatge informatiu en cas necessari.
  • MM32: S'evita que en la caixa de digitalització que permet seleccionar algun dels fitxers ja oberts apareguin fitxers de nodes (sí, en canvi, que poden aparèixer en cas d'haver triat edició d'atributs).