Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-12-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un problema que es produïa en obrir mapes que contenen DXF barrejats amb altres capes o en desar mapes després d'haver tancat capes DXF que pertanyien al mapa. Aquest error s'havia introduït en els darrers mesos. També s'efectua correctament l'operació de tancament de totes les capes en tancar el mapa.
  • MM32: Se soluciona el fet que quan, en certes condicions, un ràster fallava durant l'obertura (típicament perquè el fitxer o el recurs ecwp:// no estava disponible) es posava en gris el menú "Informació | Ràsters oberts" encara que hi hagués altres ràsters correctament carregats.
  • MM32: Quan una capa no es pot obrir i aquesta és dintre un mapa s'informa addicionalment del mapa que conté la capa.
  • MM32: S'ha fet un canvi a la gestió de la impressió dels recursos ecwp:// que sembla beneficiar la impressió en fulls de grans dimensions (A0, per exemple).
  • MM32: S'incorpora un nou recurs ecwp:// (Ortofoto visor urbanístico Madrid, amb píxel de 20 cm).
  • MM32: S'ha fet que la caixa de navegació de recursos ecwp:// mostri el títol del recurs en negreta, a més de l'adreça URL.
  • MM32: S'ha fet que la caixa de navegació de recursos ecwp:// mostri per defecte el primer recurs d'usuari (recurs_1=) del fitxer U_ECWP.txt del directori del MiraMon, si és que el fitxer existeix.