Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-11-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • Es modifica la finestra de Batchs de les MSA perquè no es formatava correctament els paràmetres quan aquests contenien caràcters especials de l'HTML o quan eren adreçes URL.